Onze leden

Zorgbureau Endless

Zorgbureau Endless wil een betrouwbare aanbieder van een breed aanbod van thuiszorgactiviteiten zijn voor de volwassen inwoners van Almere; waarbij een flexibele organisatie adequaat en professioneel weet in te spelen op de wisselende ondersteuningsbehoeften van haar cliënten en de eigen regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gehandhaafd dan wel gestimuleerd.

Vraaggestuurde zorg wordt gebaseerd op de wisselende behoeftes en in aanvulling op het zelfregelend vermogen van cliënten. De cliënt bepaalt welke mate van sturing en invloed hij van ons als zorgaanbieder wenst. Daarbij probeert Zorgbureau Endless zich waar mogelijk te voegen naar het levensritme van haar cliënten. Dit vraagt van ons een open en flexibele organisatie en een cultuur waarin cliënten en medewerkers (ook onderling) systematisch met elkaar overleggen en de inhoud en planning van de benodigde ondersteuning op elkaar afstemmen. 

  • Wij zijn duidelijk over onze mogelijkheden in ons aanbod naar onze cliënten
  • Wij verstrekken begrijpelijke informatie over de keuzemogelijkheden voor de cliënt en de visie en voorwaarden waaronder wij onze diensten leveren
  • Wij respecteren de keuzen die de cliënt maakt ten behoeve van haar persoonlijke kwaliteit van leven.

De cliënt wordt ondersteund om zoveel mogelijk zelf richting te geven aan zijn leven. Medewerkers luisteren en kijken goed wat iedere cliënt wil, en maken met de cliënt afspraken over de zorg. Die afspraken worden gebaseerd op de behoeften en voorkeuren van de cliënt, het indicatiebesluit, de deskundigheid van de medewerkers en de mogelijkheden van de organisatie. De afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan en zo nodig wordt in samenspraak met de cliënt het aanbod bijgesteld/vernieuwd.

Hoofdvestigingsadres

Edvard Munchweg 37

1328 MB ALMERE

+31 36 5291688

info@endlesszorg.nl

www.endlesszorg.nl

Zorgtype

Zvw - PV

Zvw - VP

Zvw - Oproepbare PV

Zvw - Oproepbare VP

Zvw - Gespecialiseerde VP

Zvw - MSVT

Zvw - PTZ

Zvw - Indicatiestelling

Wmo - HH

Zorggebied(en)

Regio('s): Flevoland, Noord-Holland

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.