Persbericht

Zorgverzekeraars laten de wijkverpleging wederom in de kou staan.

Geen financiële corona compensatieregeling in 2022

Na de deceptie van 2021 waarbij een groot deel van de wijkverpleging toch geen aanspraak kon doen op een deel van de corona compensatieregeling, laten zorgverzekeraars in 2022 de wijkverpleging wederom in de kou staan. Zorgverzekeraars Nederland heeft laten weten dat er in 2022 geen financiële corona compensatieregeling komt voor de wijkverpleging. Hiermee komen de corona kosten, voornamelijk veroorzaakt door hoge ziekteverzuimcijfers, volledig ten laste van zorgaanbieders. En dit in een sector die de afgelopen jaren financieel al sterk onder druk is komen te staan, vanwege de continue eenzijdige focus op efficiency en doelmatigheid door zorgverzekeraars. Zorgthuisnl vindt het ontbreken van een compensatieregeling om twee redenen onvoorstelbaar en onbegrijpelijk. Ten eerste kampen zorgorganisaties in 2022 met hogere corona kosten dan in 2020 en 2021. Vanwege de besmettelijke omikronvariant en het loslaten van de maatregelen aan het begin van het jaar, steeg het aantal coronabesmettingen in rap tempo. En hiermee ook het ziekteverzuim onder personeel. Zorgorganisaties zagen in de piek van de coronagolf hun ziekteverzuimcijfers stijgen naar 15-20%. De cijfers hebben zich in de wijkverpleging nu enigszins gestabiliseerd naar zo’n 9%, maar dit ligt nog steeds ruim boven het ziekteverzuimpercentage pre-corona. Coronabesmettingen, maar ook oververmoeidheid onder zorgmedewerkers zijn hier debet aan. De kans is groot dat er van het najaar een nieuwe coronagolf over ons heen komt, met alle gevolgen van dien. Ten tweede zien we dat andere sectoren in 2022 wél financieel worden gecompenseerd. Zo hebben zorgverzekeraars met de medisch specialistische zorg wel een regeling getroffen en vindt er ook financiële compensatie plaats binnen de Wmo en Wlz. Dit roept de vraag op: waarom de wijkverpleging dan niet?

Als branchevereniging laten wij op dit moment onderzoek doen naar de financiële status van onze leden. De resultaten van dit onderzoek presenteren wij van het najaar. De eerste inzichten tonen aan dat veel zorgaanbieders in financieel zwaar zitten, waarbij er een duidelijke verslechtering waarneembaar is sinds de start van corona. Zorgthuisnl doet dan ook een dringend beroep op zorgverzekeraars om alsnog een corona compensatieregeling te treffen voor 2022 waar álle zorgaanbieders van wijkverpleging aanspraak op kunnen maken. Hierbij richten wij ons ook nadrukkelijk tot VWS en de NZa om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar hierin een actieve bemiddelingsrol te pakken. Dit alles in het belang van de sector.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.