Persbericht

Zorgthuisnl wint hoger beroep Wob sms- en WhatsApp berichten

De Raad van State heeft op 20 maart 2019 geoordeeld dat sms- en WhatsApp berichten van zowel zakelijke als privé telefoons vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zorgthuisnl had deze rechtszaak aangespannen in 2016 tegen het ministerie van VWS om helderheid te krijgen over de rol van het ministerie in de nasleep van het faillissement van TSN thuiszorg.

Zorgthuisnl wint hoger beroep Wob sms- en WhatsApp berichten

Houten, 20 maart 2019 - De Raad van State heeft op 20 maart 2019 geoordeeld dat sms- en WhatsApp berichten van zowel zakelijke als privé telefoons vallen onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Zorgthuisnl, tot 2019 opererend onder de naam BTN, had deze rechtszaak aangespannen in 2016 tegen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om helderheid te krijgen over de rol van het ministerie in de nasleep van het faillissement van TSN thuiszorg.

Wob-verzoek

Zorgthuisnl diende het Wob-verzoek in om meer informatie te krijgen over de rol van het ministerie in de surseance (eind 2015) en uiteindelijk faillissement van TSN in 2016. Met name was Zorgthuisnl benieuwd naar de rol van het ministerie in de nasleep van  het faillissement en het verzekeren van de continuïteit van zorg bij de cliënten van TSN in de thuiszorg. Zorgthuisnl had sterke aanwijzingen dat het ministerie van VWS een duidelijke voorkeur had voor een bepaalde aanbieder voor de erfenis van TSN thuiszorg.  Daarom voelde zij zich genoodzaakt om informatie op te vragen bij het ministerie om vast te stellen of alle thuiszorgorganisaties een gelijke kans kregen tijdens nieuwe aanbestedingen.

Gevolg van de uitspraak

In de eerste aanleg bij de bestuursrechter werd Zorgthuisnl al in het gelijk gesteld over het feit dat sms- en WhatsApp-berichten onder de Wob vallen. Ook in hoger beroep oordeelde de Raad van State dat het ministerie deze berichten moet overdragen bij een Wob-verzoek. Dit is van toepassing op zowel een zakelijke als privé telefoon, maar betekent niet dat alle berichten openbaar gemaakt moeten worden. De Raad van State oordeelt dat de Wob met name betrekking heeft op zakelijke berichten. Bestuursorganen hebben geen toegang tot de privé telefoon van een ambtenaar, maar een ambtenaar moet wel desgevraagd werk-gerelateerde berichten kunnen overdragen.

Hans Buijing, bestuurder Zorgthuisnl: “Ons doel van het Wob-verzoek was ervoor te zorgen dat iedere thuiszorgorganisatie een gelijke kans zou hebben bij een aanbesteding. Het kan niet zo zijn dat de erfenis van TSN thuiszorg naar één partij ging. De rechter had ons in eerste instantie al in het gelijk gesteld en we zijn blij dat we ook in hoger beroep hebben gewonnen.”

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.