Persbericht

Helderheid over de meerkostenregeling COVID-19 voor de wijkverpleging

Zorgthuisnl vraagt namens haar achterban helderheid over de inrichting van de meerkostenregeling voor de aanbieders in de wijkverpleging. Hoewel de verzekeraars zelf melden het jaar met goede cijfers af te ronden, ondanks Corona, staan de zorgaanbieders er minder florrissant voor. Zij hebben door de corona crisis flink extra kosten moeten maken maar krijgen dat maar gedeeltelijk vergoed. In tegenspraak tot eerdere toezeggingen!

Helderheid over de meerkostenregeling COVID-19 voor de wijkverpleging

Zorgthuisnl vraagt namens haar achterban helderheid over de inrichting van de meerkostenregeling voor de aanbieders in de wijkverpleging. Hoewel de verzekeraars zelf melden het jaar met goede cijfers af te ronden, ondanks Corona, staan de zorgaanbieders er minder florrissant voor. Zij hebben door de corona crisis flink extra kosten moeten maken maar krijgen dat maar gedeeltelijk vergoed. In tegenspraak tot eerdere toezeggingen!

Vorig jaar maart is bij de aanvang van de Corona-crisis door de regering een belofte gedaan aan het zorgveld: “doe wat nodig is, de kosten worden vergoed” En daarbij de oproep om alles op alles te zetten de continuïteit van de zorg te waarborgen. De geruststellende boodschap en toezegging dat alle kosten die voortvloeien uit die extra inzet vergoed zouden worden, werden later in het voorjaar door de zorgverzekeraars herhaald.

Al snel bleek in de thuiszorg dat de inhuur van extra personeel vanwege de uitval regulier personeel, de kosten van hulpmiddelen, de kosten gemoeid met testen en de daarmee gepaard gaande uitval, et., een hoge vlucht namen.

Nu blijkt dat de zorgverzekeraars, gebaseerd op een kleine steekproef, over alleen de eerste golf, een macro-berekening hebben gemaakt van de meerkosten die met de zorg voor en bestrijding van de pandemie gemoeid zijn. Door het alleen te baseren op de meerkosten eerste golf, ontstaat er geen reëel beeld. De tweede golf is niet alleen langer en uitputtender voor de zorgmedewerkers, maar door (terecht) aangepast beleid, is het gebruik van hulpmiddelen fors toegenomen. En zijn de kosten verder gestegen.

Een groot deel van het jaar zijn de zorgverzekeraars vaag gebleven over de oplossing die past bij de toezeggingen. Nu blijkt dat niet alleen het door de zorgverzekeraars gekozen macro-percentage van 0,8% op de omzet niet alleen niet-toereikend is, maar blijken ook de kleine aanbieders onder de 10 miljoen omzet, geen mogelijkheid te krijgen om de ware kosten te declareren onder een hardheidsclausule; zoals de grote zorgaanbieders die wel krijgen. Wij achten dat onterecht en oneerlijk en zien dat de zorgverzekeraars met deze ongelijke behandeling van kleinere zorgaanbieders inbreuk maken op een principe van “gelijk speelveld” en marktverstoring veroorzaken. Het lijkt alsof de zorgverzekeraars met de ze werkwijze de grote aanbieders bevoordelen en zo een shake-out op de zorgmarkt willen bevorderen, door de kleine aanbieders de mogelijkheid te ontnemen om de werkelijk gemaakte kosten vergoed te krijgen. 

Zorgthuisnl heeft de verzekeraars vandaag over dit onderwerp een brandbrief gestuurd.

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.