Nieuws

Zorgthuisnl tegen wetsvoorstel 'Bevorderen zorgcontractering'

VWS wil nog voor het zomerreces het wetsvoorstel ‘Bevorderen zorgcontractering’ naar de kamer toe sturen. Met dit wetsvoorstel wil VWS toe naar een wetswijziging van artikel 13 in de Zorgverzekeringswet. Voor de wijkverpleging zal dit betekenen dat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg wordt verlaagd. Zorgthuisnl is tegen dit wetsvoorstel.

In eerste instantie beoogde het wetsvoorstel het afschaffen van het hinderpaalcriterium. Dit criterium is er om te bewaken dat de drempel voor patiënten niet te hoog wordt om met een naturapolis naar niet-gecontracteerde zorgaanbieders te gaan. Sinds eind vorige week is duidelijk dat het wetsvoorstel (Zorgvisie 19 juni 2020) tot doel heeft te zorgen voor differentiatie in de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.
Waar nu elke behandeling niet-gecontracteerde zorg voor ongeveer 75 procent van het normale tarief vergoed wordt, zijn de percentages straks gedifferentieerd. Dure en complexe behandelingen moeten voor een hoog percentage vergoed worden, goedkopere en minder complexe behandelingen kunnen een lager percentage krijgen. Voor de wijkverpleging zal dit betekenen dat de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg wordt verlaagd. 

Ons standpunt

Het mag duidelijk zijn dat wij ons als Zorgthuisnl niet kunnen vinden in dit wetsvoorstel. Bestuurder Hans Buijing heeft in Zorgvisie (22 juni 2020) op dit wetsvoorstel gereageerd. Als branchevereniging zien wij juist dat veel aanbieders graag een contract willen met de zorgverzekeraar, maar dat zij vanwege hun beperkte schaal niet door de zorgverzekeraar worden gecontracteerd. Gezien het toenemende personeelstekort in de zorg, is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in zorgaanbieders en hun personeel. Dit betekent niet dat je een groep aanbieders en medewerkers uit moet gaan sluiten. Met dit wetsvoorstel wordt het kleine aanbieders onmogelijk gemaakt om zorg te verlenen. De keuzevrijheid van cliënten wordt beperkt, terwijl we juist gebaat zijn bij diversiteit in de zorg, zowel voor de cliënt als voor werknemers. 

Als branchevereniging houden wij de voortgang rondom dit wetsvoorstel nauwlettend in de gaten. Waar nodig zetten wij acties uit richting de politiek of zoeken wij de publiciteit op, om te ageren tegen het wetsvoorstel.  

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.