Nieuws

Wie maakt nog aanspraak op verblijf in de Wlz? Denk nu mee over de toekomst

De minister heeft beleid ingezet om mensen langer thuis te laten wonen en het aantal verpleeghuisplekken te bevriezen. Dit zagen we terug in het inkoopbeleid van zorgkantoren die veelal ZZP4 met name inkopen op basis van VPT of MPT. Daarmee werd al voorgesorteerd op het feit dat minder mensen in aanmerking komen voor verblijf. Nu heeft de minister het Zorginstituut gevraagd te onderzoeken of het mogelijk is om in de Wlz onderscheid te maken wie wel en niet aanspraak maakt op verblijf. Daartoe is de volgende vraag neergelegd bij het Zorginstituut: “Is het mogelijk om in de Wlz (een combinatie van) objectieve criteria uit te werken tot een werkbare cesuur voor de praktijk (wetgeving, uitvoerders, professionals), met als resultaat dat alleen personen met een VV-indicatie die zijn aangewezen op verblijf met integrale zorg, de aanspraak verblijf krijgen toegekend?”
Het Zorginstituut gaat hierover in gesprek met veldpartijen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.