Nieuws

Wetsvoorstel WMCZ 2018 aangenomen door de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 is op 20 november met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Op 27 november bespreekt de Eerste Kamercommissie voor VWS de procedure. Het wetsvoorstel heeft tot doel om de medezeggenschap van cliënten binnen zorginstellingen te versterken.

Tijdens het plenaire debat zijn een aantal amendementen aangenomen die het wetsvoorstel wijzigen:
- de norm voor een verplichte cliëntenraad wordt verhoogd van 10 naar 25 zorgverleners.
- een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven of die bij cliënten thuis zorg laat verlenen is verplicht om voor al zijn locaties een cliëntenraad in te stellen, tenzij een voor zo een locatie representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers heeft aangegeven hier geen behoefte aan te hebben of dit in redelijkheid voor een of meer van die locaties niet aangewezen is.

Het wetsvoorstel, het verslag van de plenaire behandeling, de amendementen en moties kunt u nalezen op de website van de Tweede Kamer.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.