Nieuws

Wet Toelating Zorgaanbieders.

De invoering van de Wet Toelating Zorgaanbieders heeft veel gevolgen voor de eisen waar u als zorgaanbieder vanaf 2022 aan dient te voldoen. Zo veranderen de eisen aan de jaarverantwoording vanaf verslagjaar 2022 ingrijpend. Daarnaast moeten ongeveer 18.000 zorgaanbieders voor het eerst een jaarverantwoording indienen. Om u als zorgaanbieder daarbij te ondersteunen organiseert de NZa op 16 februari 2023 een webinar “Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders’. In dit webinar wordt u bijgepraat over de jaarverantwoording 2022 en aan welke eisen u moet voldoen. Op de website van de NZa kunt u een toelichting vinden over de inhoud van dit Webinar. Ook treft u daar het aanmeldformulier aan.

De invoering van de Wet Toelating Zorgaanbieders heeft veel gevolgen voor de eisen waar u als zorgaanbieder vanaf 2022 aan dient te voldoen. Zo veranderen de eisen aan de jaarverantwoording vanaf verslagjaar 2022 ingrijpend. Daarnaast moeten ongeveer 18.000 zorgaanbieders voor het eerst een jaarverantwoording indienen. Om u als zorgaanbieder daarbij te ondersteunen organiseert de NZa op 16 februari 2023 een webinar “Jaarverantwoording 2022 voor zorgaanbieders’. In dit webinar wordt u bijgepraat over de jaarverantwoording 2022 en aan welke eisen u moet voldoen. Op de website van de NZa kunt u een toelichting vinden over de inhoud van dit Webinar. Ook treft u daar het aanmeldformulier aan. AAG verzorgt de aanmeldingen.  
Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor passende zorg (Bron: NZa). Om goed bestuur te waarborgen stelt de Wtza eisen aan het regelen van intern en extern toezicht. De vereniging voor toezichthouders in zorg en welzijn (NVTZ) is met de uitdagingen die deze nieuwe wet voor zorgaanbieders oplevert op het vlak van intern toezicht aan de slag gegaan. Zo is er een project opgezet om zorgaanbieders te ondersteunen, het WTZA project Intern toezicht. Binnen de projectgroep zijn inmiddels mooie instrumenten ontwikkeld. Zo biedt het ‘NVTZ stappenplan Wtza – intern toezicht’ een stappenplan voor zorgaanbieders die aan de slag moeten met het intern toezicht uit de Wtza. In eerste instantie is het project bedoeld voor deelnemers uit het ondersteuningsprogramma, om hen zo een goede start te geven en op weg te helpen met de te nemen acties. Link Stappenplan Ook is er een brochure ontwikkeld voor zorginstellingen die op het punt staan een Raad van Toezicht op te richten, en ondersteuning te bieden bij het zoeken naar toezichthouders die echt bij de zorgaanbieder passen. Link Brochure

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.