Nieuws

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 door Eerste Kamer aangenomen

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet bevat nieuwe bepalingen rondom medezeggenschap van cliënten, zodat de positie van cliëntenraden wordt versterkt. Enkele grote wijzigingen zijn dat een zorgaanbieder vanaf 10 zorgverleners een cliëntenraad dient in te stellen en dat deze cliëntenraden op een aantal punten een instemmingsrecht krijgen.

Zodra de wet is ingegaan hebben cliëntenraden en zorgorganisaties 6 maanden de tijd om een medezeggenschapsregeling op te stellen. Zorgthuisnl zal u daarbij ondersteunen, onder andere in de vorm van het opstellen van een model medezeggenschapsregeling. In de Kennisbank van onze website vindt u meer informatie over de medezeggenschap van cliënten. De exacte ingangsdatum van de Wmcz 2018 is nog niet bekend, maar de verwachting is 1-7-2020. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.