Nieuws

VVT-sector sluit de gelederen

Leden van Zorgthuisnl gunnen hun medewerkers goede en passende arbeidsvoorwaarden. Zorgthuisnl heeft daarom na intensieve beraadslaging met de eigen achterban besloten om zich alsnog te scharen achter de onlangs gesloten cao-vvt 2019-2021.

De financiële zorgen voor met name de wijkverpleging en aanbieders van huishoudelijk hulp blijven in de achterban sterk aanwezig. Zorgthuisnl heeft een financiële analyse laten uitvoeren op het effect van de cao bij de eigen leden. Door blijvende financiële druk en het achterblijven van afdoende indexering van de tarieven door zorgverzekeraars in de wijkverpleging zal, wanneer er niets verandert, het rendement sectorbreed in 2020/2021 negatief worden. Dat is een onacceptabel scenario. In tijden van toenemende schaarste mag van zorgverzekeraars worden verwacht dat ze alles in het werk stellen voor behoud van de capaciteit in de zorg thuis.

Door als sociale partners gezamenlijk te blijven optrekken richting zorgverzekeraars en gemeenten staat Zorgthuisnl sterker om reële tarieven te bewerkstelligen. Vandaag is door de sociale partners Zorgthuisnl opnieuw verwelkomd bij het Structureel Overleg VVT, dat de cao-afspraken verder concreet uitwerkt.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.