Nieuws

Voorbereidingssubsidie voor de regionale versterking van eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg, zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Daarom wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de landelijke visie op de eerstelijnszorg van 2030. Vanuit ZonMw is er een nieuw ondersteunings- en stimuleringsprogramma Versterking eerstelijnszorg in oprichting. De eerste subsidieronde daarvan gaat a.s. woensdag (10 mei) al open. Het gaat om een voorbereidingssubsidie voor regionale versterking van de eerstelijnszorg. Iedere regio kan een projectsubsidie van maximaal € 150.000,- aanvragen voor een looptijd maximaal 1 jaar. Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een ROS kan een subsidieaanvraag indienen. Maar ook andere eerstelijnszorgpartijen, zoals paramedici, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en bij voorkeur ook gemeenten, dienen betrokken te worden.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.