Nieuws

Voorbereidingssubsidie voor de regionale versterking van eerstelijnszorg

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg, zodat deze blijvend toegankelijk is voor iedereen. Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie regionaal te implementeren, kunnen regio’s nu een voorbereidingssubsidie aanvragen om mens-, organisatie- en uitvoeringskracht vrij te spelen. Iedere regio kan een projectsubsidie van maximaal € 150.000 aanvragen voor een looptijd maximaal 1 jaar. Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een ROS kan een subsidieaanvraag indienen. Maar ook andere eerstelijnszorgpartijen, zoals paramedici, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en bij voorkeur ook gemeenten, dienen betrokken te worden. De subsidie kan worden aangevraagd tot 25 juli 2023, 14:00 uur. Lees hier meer informatie.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.