Nieuws

Vervolg plenaire behandeling Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

Op 15 november vond in de Tweede Kamer het vervolg van de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 2018 plaats. De wet heeft tot doel om de medezeggenschap van cliënten binnen zorginstellingen te versterken. De verschillende fracties hebben tijdens het debat op 12 september al aangegeven in principe positief tegenover het wetsvoorstel te staan. Wel zijn er nog enkele wijzigingen nodig, waarvan we enkelen hieronder belichten.

Lokale medezeggenschap
Het CDA, ChristenUnie, PvdA, D66 en GroenLinks ondertekenden een amendement dat lokale cliëntenraden het uitgangspunt zijn, tenzij dit niet nodig is. In het huidige wetsvoorstel staat dat het instellen van een lokale cliëntenraad mogelijk is, wanneer cliënten en naasten daartoe een beargumenteerd verzoek indienen.

Landelijk congres medezeggenschap
D66 en de ChristenUnie hebben een motie ingediend om met zorginstellingen, brancheorganisaties, cliënten- en patiëntenorganisaties, het LOC Zeggenschap en LSR een landelijk congres medezeggenschap te organiseren met als doel om de directe inspraak uit artikel 2 verder vorm te geven en te komen tot een handreiking. Minister Bruno Bruins heeft aangegeven om dit samen met het veld op te pakken.

Verplichting cliëntenraad bij 25 zorgverleners
Het amendement van Vera Bergkamp (D66) om de grens tot verplichting van de instelling van een cliëntenraad in de eerstelijn van 10 naar 25 zorgverleners op te trekken heeft veel draagvlak. Ze maakt zich druk om de lastenverzwaring en regeldruk voor kleine eerstelijns zorgorganisaties.

Directe inspraak vormvrij
D66 dient ook een subamendement in om directe inspraak vormvrij te regelen in de gehele zorg. Dat zou dan ook gelden voor zorgorganisaties die minder dan 10 zorgverleners in dienst hebben.

Op 20 november stemt de Tweede Kamer over de ingediende moties en amendementen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het wetsvoorstel.

 

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.