Nieuws

Verhoging looncomponent Wmo en jeugdwet

Op basis van signalen van onze leden heeft de VNG gemeenten opnieuw dringend opgeroepen om de verhoging van 1,13 % in de tarieven te verwerken. Hoewel we de oproepen van VNG steunen, vinden we het zeer spijtig dat onze leden zelf het initiatief moeten nemen om alsnog de compensatie te krijgen en dat dit niet automatisch gebeurt. We hebben daarom een brief gestuurd aan de staatssecretaris en de Tweede Kamer commissie van VWS en aangedrongen op centrale sturing om dreigende financiële risico’s te voorkomen.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.