Nieuws

Uitstel deadline aanlevering indicatoren verpleeghuiszorg 2019

De deadline voor het aanleveren van de kwaliteitsindicatoren is uitgesteld. Het Zorginstituut Nederland heeft ingestemd met het voorstel dat de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg in verband met de corona-crisis hierover heeft gedaan. Besloten is om de aanbieders van verpleeghuiszorg meer tijd te geven voor het aan de portal aanleveren van de resultaten van de meting over het verslagjaar 2019. Dit geldt zowel voor de indicatoren basisveiligheid, de NPS, de indicatoren personeelssamenstelling als de url-link naar het kwaliteitsverslag 2019.

 

Wanneer dan wel?

De deadline, die lag op 30 juni 2020, is dus uitgesteld. Ook voor het kwaliteitsverslag vervalt de deadline van 30 juni. In de stuurgroepvergadering van 23 juni 2020 wordt besloten wanneer de gegevens alsnog moeten worden aangeleverd. Op dat moment zal bezien worden wat nodig is en kan de uiterste aanleverdatum worden vastgesteld.

 

Portal open

De meetperiode voor het verslagjaar 2019 is in februari 2020 afgerond. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen worden op dit moment dus niet belast met metingen vanuit het kwaliteitskader. Veruit de meeste aanbieders hebben echter de gegevens nog niet aangeleverd in de portal. Om te voorkomen dat zij hier de komende maanden mee worden belast, is besloten de deadline voor aanlevering op te schuiven. Eind juni wordt de nieuwe deadline bekend.

Mocht u in staat zijn uw gegevens in de tussentijd wel aan te leveren, dan kan dat gewoon: de portal is open.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.