Nieuws

Uitspraak kort geding inkoop Wlz: Zorgaanbieders in het gelijk gesteld!

Zorgorganisaties zijn in het gelijk gesteld door de rechter in het kort geding over het inkoopkader van de langdurige zorg. Tarieven die zorgkantoren betalen voor de zorg voor ouderen moeten reëel en kostendekkend zijn en in dit geval is door de vijf zorgkantoren onvoldoende onderbouwt dat dit het geval is met de 6% tariefkorting die zij standaard wilde toepassen.

De rechter heeft de vijf zorgkantoren verboden om de inkoopprocedure voort te zetten, tenzij zij alsnog na een gedegen onderzoek kunnen onderbouwen dat er met de tariefkorting een reëel kostendekkend tarief wordt geboden. Zolang dit niet het geval is dienen ze minimaal het tarief van 2020 te hanteren. Deze uitspraak geldt in ieder geval voor het jaar 2021.

Onvoldoende onderbouwing

Zorgkantoren hebben niet voldoende onderbouwd dat de zorg in alle gevallen doelmatiger kan worden georganiseerd en dit in alle gevallen kan worden bereikt door het hanteren van een kortingspercentage van 6%. Daarbij is relevant dat er evident sprake is van wezenlijke verschillen tussen zorgaanbieders die werkzaam zijn in verschillende sectoren (VVT, GHZ, GGZ). De rechter volgt het standpunt van de aanbieders dat de vijf zorgkantoren per sector hadden moeten bekijken wat haalbaar is qua tarifering, in welk opzicht en in welke mate een grotere doelmatigheid kan worden bereikt en in hoeverre het vastgestelde maximum tarief zich ervoor leent om daarop een korting toe te passen.

Zorgthuisnl is blij dat de rechter oordeelt dat een generieke tariefkorting zonder heldere onderbouwing niet acceptabel is. We gaan er vanuit dat deze uitspraak een basis is voor zorgkantoren en zorgaanbieders om (opnieuw) met elkaar in goede dialoog te gaan over de kwaliteit van zorg, en passende tarieven die daarbij horen. 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.