Nieuws

Tweede Kamer vindt plannen minister De Jonge ongecontracteerde zorgaanbieders prematuur

Vrijwel alle politieke partijen noemen in het AO wijkverpleging op 14 november 2018 de plannen van minister De Jonge voor ongecontracteerde zorgaanbieders prematuur. Minister De Jonge beraadt zich op het vervolg.

De plannen van de minister zijn bekend gemaakt in een lange kamerbrief. Tweede Kamerleden reageren enigszins ontstemd op de plannen. Door vrijwel alle partijen worden kritische vragen aan de minister gesteld over contractering, ongecontracteerde zorg, indexering van tarieven, zorginzet per cliënt en vermindering van de registratielasten.

SP: We weten nog te weinig van ongecontracteerden om nu maatregelen te nemen. Waarom nemen wijkverpleegkundigen afscheid van de zorgverzekeraar?
Mogen cliënten max 15 uur per maand zorg verlenen? Hoe kan het dat zorgverzekeraars vorig jaar 100 miljoen hebben over gehouden?
Waarom grijpt Nza niet bij te lage tarieven en budgetplafonds?

D’66: We zijn blij dat de indicatie in 2015 naar de wijkverpleegkundige is gegaan. We schrikken van signalen dat verzekeraars de indicatie van wijkverpleegkundige in twijfel trekken. Grote toename ongecontracteerde zorg is onwenselijk. We zien ook : het contracteerproces loopt moeizaam. Een wetswijziging vindt D’66 prematuur. Een goede analyse van de oorzaak van ongecontracteerde zorg ontbreekt. Geen welles nietes discussie is nodig, maar eerst de feiten op tafel.
Verder constateert D'66: Er is een probleem met de tarieven en de loonindexatie. Deze lijken niet in lijn te zijn met de afspraken met HLA Wijkverpleging.

GroenLinks: de personeelstekorten onder verpleegkundigen en verzorgenden dreigen extra hard aan te komen bij de wijkverpleging. De verpleeghuizen hebben €2,1 mld extra te besteden, en de ziekenhuizen bieden uitgebreidere ontwikkelmogelijkheden. Er wordt dus aan alle kanten getrokken aan het personeel in de wijkverpleging. GL heeft grote zorgen over de contractering en de tarieven en pleit voor een wetswijziging: vaste kostendekkende tarieven en eenduidige verantwoording in de wijkverpleging.

PvdA constateert dat er steeds meer taken op bordje wijkverpleegkundige terecht zijn gekomen. Die is steeds meer verstrikt in het web in plaats van spin in het web. Minister moet regie nemen en niet dansen naar pijpen zorgverzekeraars. PvdA vraagt de minister de wijkverpleging goed te monitoren en wil dat minister ingrijpt op te lage tarieven. Wijkverpleegkundigen betalen de tol. Nadenken over minimum tarieven of vaste tarieven. Minister moet rol pakken rond controle en verantwoording. Dit staat namelijk de afschaffing van de 5 minutenregistratie in de weg.

Coalitiepartij VVD maakt zich zorgen over de 100 miljoen die volgens VVD weg lekt door ongecontracteerde zorg. VVD verwacht dat de minister met de partijen van het HLA in gesprek gaat over de afspraken over tarieven.

Coalitiepartij CDA wil dat een contract de voorkeursoptie is. De toename van ongecontracteerde zorg heeft diverse oorzaken. Bevorderen  contracteren vraagt zeker ook iets van zorgverzekeraars. Hoe gaat minister meten of het doel 'bevorderen contractering' wordt bereikt?
Sturen op doelmatigheid is niet gelijk aan 15 uur zorg per cliënt per maand. Is dat doelmatig met oog op de hele zorgketen? Het gevolg van de budgetplafonds is dat 27% aanbieders 2x per jaar een patiëntenstop heeft. Zorgaanbieders moeten gemiddeld 3 maanden wachten op een reactie op een melding over budgetplafond van zorgverzekeraar. Doelmatigheidsmetingen stimuleert zorgaanbieders niet bij integrale tarieven. Hoe voorkomt minister dat er een selectie van patiënten plaats vindt?

PVV: patiënten kunnen vaak niet meer thuis sterven. Wat gaat de minster daar aan doen?

Minister De Jonge geeft aan dat hij zich gaat beraden op verdere stappen. Hij wil zich houden aan de feiten die hij nu zegt te hebben: ‘Eerst zijn de zorgverzekeraars aan zet om het contracteerproces te verbeteren. We hebben zeer regelmatig overleg. Natuurlijk spreken wij hun erop aan als zij zich niet aan afspraken houden.’
De Jonge verbaast zich zelf over het grote aantal bijcontracteringen. De minister wil wachten met de balans op te maken tot de monitor contractering van de NZa is verschenen, die in het voorjaar 2019 wordt verwacht, en de Vektiscijfers over de contracteringsgraad van net na de zomer bekend zijn. De Jonge: ‘In 2019 gaat de thermometer in de wijkverpleging.’

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.