Nieuws

Persbericht Telegraaf: Thuiszorg overweegt eigen cao op te zetten

Voor enkele tientallen instellingen in de thuiszorg dreigt een faillissement, omdat zij de loonstijgingen in de nieuwe cao niet kunnen betalen. Daarmee staan enkele honderden tot duizenden banen op de tocht. Dat zegt bestuurder Hans Buijing van Zorgthuisnl.

De brancheorganisatie voor de thuiszorg maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van vooral de kleinere instellingen. ,,Wij hebben 180 leden en tot nu toe is er geen enkele instelling die heeft aangegeven de loonsverhoging te kunnen betalen. Bovendien is in de nieuwe cao ook afgesproken dat de eindejaarsuitkering eind dit jaar al omhoog gaat. De meeste partijen hebben dat geld niet gereserveerd en dreigen nu al in de problemen te komen”, aldus Buijng.

Zorgthuisnl heeft onlangs niet getekend voor de nieuwe cao voor de 400.000 werknemers in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg. Vakbonden en Actiz, de branchevereniging voor de gehandicaptenzorg, kwamen wel tot een akkoord waarin is afgesproken dat de werknemers een loonsverhoging krijgen van 7,4%.

Het voorstel komt hoger uit dan de becijferde loonruimte, de zogenaamde OVA-richtlijn, en de tarieven die financiers van de wijkverpleging en huishoudelijke hulp beschikbaar stellen.

Buijing voelt zich in de steek gelaten door met name Actiz. ,,We zijn altijd gezamenlijk opgetrokken, ook met de vakbonden was er sprake van een goede relatie. Het was de bedoeling om het werkgeverschap in de sector te verbeteren en samen op te trekken richting de verzekeraars en de politiek.”

Volgens de bestuurder van Zorgthuisnl is de onderlinge solidariteit zoek. ,,En dat steekt ons. We hebben aangegeven dat de kleinere aanbieders in de thuiszorg klem komen te zitten als de lonen fors worden verhoogd. Actiz en de vakbonden waren daarvan op de hoogte, ook tijdens het cao-traject.”

Zorgthuisnl constateert verder dat in de verpleegzorg inmiddels redelijke tarieven worden betaald. ,,Dat geldt niet voor de wijkverpleging en de huishoudelijke hulp. Zorgaanbieders in deze sectoren worden geconfronteerd met achterblijvende tarieven die het huidige loonkostenniveau niet dekken”, aldus Buijing.

De branchevereniging maakt zich niet alleen zorgen over de loonkosten, ook de discussie rond de pensioenen en de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans hangen zijn een probleem. ,,Het is nu de vraag of de pensioenfondsen gaan korten. Als dat gebeurt, zullen de premies voor werkgevers stijgen. Daar komt bij dat het inhuren van flexwerkers ook nog duurder wordt”, aldus Buijing.

Zorgthuisnl bekijkt nu de optie of er juridische stappen kunnen worden genomen om het algemeen verbindend verklaren van de cao te voorkomen. ,,Wij zijn dat aan het verkennen, maar we hopen dat de partijen alsnog terugkeren aan de cao-tafel. Kijk nou nog eens een keer goed wat voor gevolgen dit heeft voor onze sector.”

Buijing benadrukt verder dat de roep voor een eigen cao voor de thuiszorg steeds luider wordt. ,,Er is veel frustratie onder onze leden en een eigen cao begint een serieuze optie te worden.”

 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.