Nieuws

Tevredenheid cliënten wijkverpleging stabiel hoog

De cliënttevredenheid over wijkverpleging is onverminderd hoog. Dit blijkt uit een meting  onder ruim 60 duizend respondenten vanuit 480 organisaties in de wijkverpleging Deze zogenoemde PREM-meting 2022 (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaringen en belevingen meet van cliënten die wijkverpleging ontvangen

Op alle 9 ervaringsvragen werd hoger dan een 8 gescoord, een resultaat om trots op te zijn. Zeker in tijden waarin de beschikbaarheid van de wijkverpleging onder druk staat. Het hoogste werd gescoord op de vraag: voelt u zich op het gemak bij de zorgverlener? Met een gemiddelde van een 8,9 kunnen we stellen dat de relatie tussen medewerkers van het team wijkverpleging en de cliënt zeer goed is en blijft. Het minst, maar nog steeds hoog, werd gescoord op de vraag: komen de zorgverleners op de afgesproken tijd? Ondanks toenemende krapte op de arbeidsmarkt lukt het organisaties (nog) om de zorg zo te organiseren dat cliënten op tijd de zorg ontvangen. 

De NPS score, de aanbevelingsvraag (in welke mate zou u deze zorgaanbieder aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklacht), is opnieuw gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In 2021 was de NPS score 54,4. In 2022 is de NPS score gestegen naar 59,1 wat nogmaals laat zien hoe hoog de wijkverpleging gewaardeerd wordt door cliënten.

Leren en ontwikkelen

Er zijn behoorlijke verschillen tussen organisaties en hoe zij scoren op de verschillende vragen. Dat biedt ruimte voor organisaties om te leren en ontwikkelen van de resultaten. In het dashboard van Mediquest is zichtbaar hoe de organisatie scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Kwaliteit van leven

Dit jaar hebben cliënten voor de tweede keer ook hun kwaliteit van leven beoordeeld. Net als vorig jaar zijn cliënten gematigd tevreden zijn over hun kwaliteit van leven.

Factsheet

De belangrijkste resultaten uit de meting zijn weergegeven in een factsheet. U kunt de factsheet hier downloaden. De meeste individuele ervaringen waarop de factsheet is gebaseerd zijn ook te vinden op https://www.zorgkaartnederland.nl/

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.