Nieuws

Tel mee met taal; subsidies

Vanaf 1 juni 2019 kan er subsidie worden aangevraagd voor diverse opleidingstrajecten, zoals bijvoorbeeld een taalcursus of een cursus digitale vaardigheden. Kosten voor dit soort opleidingstrajecten worden tot maximaal 80% vergoed. Ook andere activiteiten die gericht zijn op het voorkomen of verminderen van laaggeletterdheid komen in aanmerking voor subsidie. Subsidies worden uitgekeerd op een ‘op is op’ basis. Meer informatie over de subsidieregeling is te vinden op: http://www.telmeemettaal.nl/subsidie 

De subsidie kan ook gebruikt worden voor mensen met Nederlands als tweede taal (NT2-ers), voor zzp’ers en werknemers waarmee een minder duurzame arbeidsrelatie is aangegaan, zoals tijdelijke plaatsen, proefplaatsen, beschut werk e.d.

Onderstaande partijen kunnen zelf een aanvraag indienen, of een externe partij, zoals bijv. een opleidingsinstantie, machtigen om de aanvraag namens hen te doen.

  • Werkgevers
  • Instellingen voor jeugdgezondheidszorg
  • Samenwerkingsverbanden
  • Scholen en voorschoolse voorzieningen
  • Bibliotheken

Tel mee met Taal is een initiatief van de ministeries van BZK, OCW, SZW en VWS 

www.telmeemettaal.nl

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.