Nieuws

Subsidieregeling InZicht met een jaar verlengd

Het ministerie van VWS wil met de subsidieregeling InZicht de veilige en eenduidige elektronisch uitwisseling van gegevens over de cliënt, stimuleren. In 2019 ging de regeling van start en is nu weer opengesteld voor nieuwe aanvragen. De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd tot eind 2022 en is beschikbaar voor zorgorganisaties die zorg leveren op grond van de Wlz of wijkverpleging, Zvw of Wmo 2015.

Verlenging regeling
Sinds de start deden 16 samenwerkingsverbanden in de ‘Proeftuinen InZicht’ ervaring op met het aanvraagproces en het uitwisselen van gegevens. De looptijd van de regeling is verlengd omdat er meer tijd nodig was voor de subsidieaanvraag en het behalen van resultaten.
Er is totaal 90 miljoen beschikbaar voor de hele subsidieperiode. Geïnteresseerde zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden kunnen via www.dus-i.nl een aanvraag indienen.

Twee modules
InZicht bestaat op dit moment uit twee modules: Module Ontsluiting naar een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). U gaat gestructureerd de cliëntgegevens openstellen via de PGO van uw cliënt. Met de Module eOverdracht  gaat u met zorgprofessionals elektronisch gegevens uitwisselen bij de verpleegkundige overdracht. Hiervoor is samenwerking met bijvoorbeeld een ziekenhuis nodig.

Ondersteuning Programmabureau InZicht

Het Programmabureau van de Regeling InZicht staat de zorgorganisaties met raad en daad terzijde bij het uitvoeren van de drie fases: analyse van de bedrijfsprocessen (‘contextanalyse’), het opstellen van een plan van aanpak en het aanvragen van de subsidie om het plan van aanpak te gaan uitvoeren.

Aanmelden bij DUS-I

Heeft u interesse dan kunt u zich aanmelden bij DUS-I.nl of contact opnemen met de adviseurs van het bureau InZicht.  
Op de subsidiewebsite vindt u een toelichting op de richtlijnen van de contextanalyse, het opstellen van plan van aanpak, de voorwaarden voor een  samenwerkingsovereenkomst en de subsidieaanvraag. Ook zijn alle hiervoor benodigde templates beschikbaar.

Meer informatie over de subsidieregeling

De tekst van de subsidieregeling vindt u hier.

 

Vragen?
Heeft u vragen dan kunt u een bericht sturen naar de helpdesk: inzicht@zorgthuisnl.nl

of contact opnemen met Stefanie van Vliet 06-39822738.

 

Wettelijke verplichting

De digitale gegevensuitwisseling gaat gefaseerd wettelijk verplicht worden, deelname aan InZicht biedt een mooie kans op ondersteuning hierbij.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.