Nieuws

Subsidie InZicht toegekend aan 107 organisaties in de langdurige zorg: aan de slag met elektronische gegevensuitwisseling

Aan 107 organisaties in de langdurige zorg is subsidie toegekend om aan de slag te gaan met digitale gegevensuitwisseling. De subsidie is onderdeel van het programma InZicht, een initiatief van het ministerie van VWS. Het programma heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen.

De uitvoering van de subsidieregeling InZicht is het begin van de cruciale beweging naar het volledig elektronisch uitwisselen van gegevens in de zorg. Door elektronische gegevensuitwisseling goed te regelen, kunnen zorgverleners straks meer tijd overhouden voor directe zorg aan hun cliënten. En ook cliënten en mantelzorgers hebben zelf meer regie op het zorgproces.

Kwaliteit van zorg

De deelnemende organisaties gaan het geld gebruiken om zorginformatie te kunnen delen tussen zorgprofessionals en hun cliënten via de zogenoemde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Cliënten en mantelzorgers kunnen door meer inzicht in de zorginformatie meer regie nemen over hun zorg. Daarnaast gaat een groot deel van de organisaties het geld ook inzetten voor de overdracht tussen zorgprofessionals onderling (de eOverdracht). Zorgprofessionals kunnen gegevens hierdoor beter en sneller overdragen en hebben dus eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Zo draagt elektronische uitwisseling van gegevens bij aan de kwaliteit van de zorg. Deelnemende organisaties moeten voor het einde van 2022 klaar zijn met de realisatie van de elektronische uitwisselingen van de regeling InZicht.

Ervaringen uitwisselen

Zorgthuisnl is ervan overtuigd dat de kennis en ervaringen die de deelnemers gaan opdoen ook niet-deelnemers zal helpen de beweging naar digitale uitwisseling te maken. Dat is ook nodig, omdat de overheid in de toekomst het elektronisch uitwisselen van gegevens wil verplichten. Hiervoor is de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg in voorbereiding. Zorgthuisnl hoopt dat al haar leden zich daar nu al op voorbereiden.

Cross-sectorale samenwerking

Deelnemers aan het InZicht programma zijn over het hele land verspreid. In de samenwerkingsverbanden voor de verpleegkundige overdracht tussen zorgprofessionals (de Overdracht) doen ook veel ziekenhuizen mee. Die samenwerking over de branchegrenzen heen is belangrijk, want de zorg moet soepel verlopen in de gehele zorgketen. Het stimuleren van deze cross-sectorale samenwerking maakt de het programma InZicht uniek.

Nieuwsgierig naar de deelnemers?

In bijgaand overzicht zijn de namen van de deelnemende organisaties, de geografische ligging van de organisatie en de zorgbranche te bekijken.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.