Nieuws

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting geopend

Vanaf vandaag is de Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderenhuisvesting (SOO) geopend voor aanvragen. De SOO financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers samen wonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn, maar ook bestaande complexen. Financiering is alleen voor de bouwkosten van de ruimte. Enkele voorwaarden zijn dat de ruimte (in elk geval de eerste 5 jaar) echt gericht is op ontmoeting en niet een ander doel dient en ook open is voor buurtbewoners. Minstens 50% van de bewoners in de woonvorm dient 55+ te zijn en maximaal 50% mag een Wlz-indicatie hebben. Ook worden voorwaarden gesteld aan de huurprijzen die gevraagd worden in de woonvorm.
De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per m² van de te bouwen ontmoetingsruimte met een maximum tot €175.000. In totaal is er in 2022 €20 miljoen beschikbaar.
Op de website van RVO staan alle voorwaarden en hoe u een aanvraag in kunt dienen. Dit kan tot 30 november 2022.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.