Nieuws

SET COVID-19 2.0 open op maandag 27 juli 2020

Bent u aanbieder van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo, wijkverpleging, huisartsenzorg en/of geestelijke gezondheidszorg? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de noodregeling SET COVID-19 2.0. De regeling gaat 27 juli open en loopt tot en met 30 november 2020 of totdat de subsidieplafonds zijn bereikt.

De afgelopen periode hebben veel zorgaanbieders, cliënten en hun naasten de toegevoegde waarde van digitale zorg ervaren. Nu 1,5 meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel van het ‘nieuwe normaal’ is, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan digitale toepassingen voor zorg op afstand.

De regeling verstrekt subsidie aan aanbieders die structureel gaan inzetten op digitale zorg op afstand aan thuiswonende:

  • kwetsbare ouderen;
  • mensen met een chronische ziekte/beperking, of;
  • mensen met een psychische aandoening.

Mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Budget
Het beschikbare budget voor SET COVID-19 2.0 is € 77 miljoen. Hiervan is € 53,7 miljoen bestemd voor de wijkverpleging en € 23,3 miljoen voor huisartsenzorg, GGZ-organisaties en aanbieders van zorg en ondersteuning vanuit de Wmo.

Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 25.000 en maximaal € 50.000, waarvan u maximaal 40% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van e-health toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren, die helpen bij het implementeren van e-health toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

Voorwaarden
Om voor subsidie in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden.

Lees meer over de voorwaarden.

Aanvragen
De subsidie kunt u online aanvragen vanaf maandag 27 juli. U heeft voor het aanvragen een eHerkenningsmiddel (EH) nodig met betrouwbaarheidsniveau EH1. Vraag dit aan op de website van eHerkenning. Houd er rekening mee, dat het verkrijgen van een eHerkenningsmiddel minimaal 3 werkdagen duurt.

Voor meer informatie en inschrijving, vanaf maandag 27 juli, kijkt u op de website van RVO.  

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.