Nieuws

Rekentool Wmo tarieven huishoudelijke hulp en begeleiding

In opdracht van de VNG is een rekentool ontwikkeld voor de berekening van de tarieven voor Wmo-huishoudelijke hulp en begeleiding. Met de rekentool kunnen gemeenten en zorgaanbieder in gesprek gaan over de kosten en tarieven.

In overleg met Zorgthuisnl, ActiZ, VGN en GGZ Nederland heeft Berenschot de Rekentool ontwikkeld. Het doel is om op een transparante en eenvoudige wijze kostprijzen in kaart te brengen voor de Wmo voorzieningen Hulp bij het Huishouden en individuele begeleiding. De (Excel-)tool is voorzien van een uitgebreide handleiding, daarmee hopen we dat dit instrument behulpzaam zal zijn bij de onderhandelingen over reële tarieven.

Op de site van VNG kunt u de Rekentool kostprijs Wmo: huishoudelijke hulp en individuele begeleiding vinden.

Jaarlijkse actualisatie

Met de toepasselijke cao’s voor de VVT, GHZ, GGZ en Sociaal werk wordt rekening gehouden. In verband met wijzigingen in de cao’s zal de rekentool ieder jaar rond januari worden geactualiseerd.

Soorten data

In de tool wordt gerekend met drie soorten data:

  • Vaststaande data zoals cao-gebonden kosten;
  • Suggesties zoals opslagen sociale lasten, waarbij landelijke cijfers beschikbaar zijn als suggestie voor lokaal gebruik;
  • Open data die per definitie lokaal verzameld moeten worden.

Differentiatie mogelijk op basis van lokale afspraken

In de kostprijs berekening per uur wordt de AMvB Reële prijs gevolgd. De tool biedt de mogelijkheid om te differentiëren op basis van lokale afspraken over declarabele tijd.

Verschillende vormen van begeleiding

Door de rekentool meermaals in te vullen met verschillende schalen/periodieken kan de kostprijs voor verschillende vormen van begeleiding berekend worden. Eventueel kunnen ook andere variabelen als productiviteit variërend worden ingevuld. De rekentool maakt onderscheid tussen individuele begeleiding ‘op locatie’ en 'thuis’.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.