Nieuws

Referentiegroep-bijeenkomsten voor de iStandaarden-releases van 2022 gaan van start

Zorginstituut Nederland is gestart met de voorbereidingen voor de iStandaarden-releases van 2022.

Zoals gebruikelijk bij het vormgeven van nieuwe releases organiseren zij referentiegroepbijeenkomsten voor iWlz en voor iWmo, waarin ze samen met alle partijen wijzigingsverzoeken uitwerken. Ter voorbereiding hiervoor worden op dit moment wijzigingsverzoeken voor de releases geïnventariseerd bij alle betrokken partijen van iStandaarden. Ook analyseren zij de impact van nieuwe wet- en regelgeving op de gegevensuitwisseling binnen de domeinen. Daarnaast werken ze samen met de Stuurgroep iWlz (waarin ook Zorgthuisnl zitting heeft) en met de Stuurgroep en het Ketenbureau i-Sociaal Domein aan de voorbereiding van de kadernota’s voor de 2022-releases van iWlz, iWmo.

In de referentiegroepen worden wijzigingen getest op technische aspecten en functionaliteit. Het is van belang dat hier een goede vertegenwoordiging van alle partijen in zit. Het is dan ook wenselijk dat hier ook zorgaanbieders aan deelnemen. Heeft u interesse om deel te nemen, klik dan hier voor meer informatie.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.