Nieuws

Partijen tekenen voor betere uitwisseling kwaliteitsinformatie verpleeghuizen (KIK-V)

Op 28 januari jl. is een convenant getekend tussen ketenpartijen in de verpleeghuiszorg. Doel hiervan is om gezamenlijk de informatie-uitwisseling over de kwaliteit van zorg te stroomlijnen en administratieve lasten te verlagen. De afspraken in het convenant komen voort uit het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V). De afspraken zijn bedoeld om knelpunten in de uitwisseling van gegevens op te lossen. Gezamenlijk doel is om de informatie-uitwisseling efficiënter en effectiever te laten verlopen. Op 23 september 2020 hebben wij over dit programma een ledenbijeenkomst georganiseerd.

Ook Zorgthuisnl heeft een intentieverklaring getekend waarmee we de afspraken uit het convenant en het KIK-V programma ondersteunen en ons inzetten hier een actieve bijdrage aan te leveren.
Voor meer informatie over de gemaakte afspraken en het programma, klik hier.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.