Nieuws

Meer tijd voor overleg overgangsregeling BIG-2

Het wetsvoorstel BIG-2 introduceert een nieuwe beroepstitel: de regieverpleegkundige. Het wetsvoorstel is in voorbereiding op verzoek van de beroepsgroep van verpleegkundigen, met als doel een duidelijker onderscheid tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen te maken. Wanneer het wetsvoorstel in werking treedt - naar verwachting op zijn vroegst per 1 juli 2020 - kunnen verpleegkundigen beter worden ingezet op taken waarvoor ze zijn opgeleid en waarin ze deskundig zijn. 

Onlangs is overeenstemming bereikt tussen de beroepsvereniging van verpleegkundigen, werkgevers en werknemers over een overgangsregeling voor verpleegkundigen. Met deze overgangsregeling wordt geregeld hoe verpleegkundigen, met vaak al jarenlange ervaring in het vak, zich kunnen kwalificeren voor de nieuwe beroepstitel van regieverpleegkundige in de Wet BIG. Het verkrijgen van deze nieuwe titel is op vrijwillige basis.

De uitwerking van de overgangsregeling heeft geleid tot onrust en onbegrip bij een deel van de verpleegkundigen en daarom biedt minister Bruins alle betrokken partijen de ruimte om opnieuw met elkaar in overleg te gaan over de overgangsregeling.

De minister staat open voor een nieuw voorstel, op voorwaarde dat dit gedragen wordt door alle betrokken partijen. Leest u hier de Kamerbrief d.d. 25 juli 2019

Bron: nieuwsbericht ministerie van VWS, 25.07.2019

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.