Nieuws

Oproep VNG; Verhoog looncomponent in tarieven Wmo en Jeugdhulp met 1,13%

Het kabinet heeft, om de salarissen in zorg en welzijn te verbeteren, 675 miljoen beschikbaar gesteld. Gemeenten ontvangen hiervan € 94 miljoen structureel.
Zoals u in de directiemail van 11 november heeft kunnen lezen, doet de VNG in gezamenlijkheid met zorgkoepels en VWS de dringende oproep aan gemeenten om de loongebonden component van alle tarieven in de Jeugdwet en de Wmo per 1 januari 2022 met 1,13% extra te laten stijgen.

Op 23 november nemen wij deel aan ambtelijk vervolgoverleg waar de handreiking voor stijging van de looncomponent bij bestaande contracten nader wordt uitgewerkt. Ook staat op de agenda de wijze van opvolging/ escalatie wanneer er geschillen bestaan tussen gemeenten en aanbieder over de stijgende looncomponent. We houden u op de hoogte van de uitkomsten.
De volledige oproep leest u hier.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.