Nieuws

Oproep onderzoek Covid-meerkosten voor Zvw compensatieregeling 2021

Ook voor 2021 komt er een Covid-meerkostenregeling voor de Zvw. Onderdeel van de afspraken is dat er nader onderzoek gedaan wordt naar de feitelijke meerkosten in de afgelopen corona-periode. Dit is nodig om tot een regeling te komen en ook van belang voor de verantwoording aan de NZa. Gupta gaat dit onderzoek uitvoeren.
Ons verzoek is of u hieraan wilt deelnemen; een goede respons is van belang om tot een compleet beeld te komen waarmee ook zo goed mogelijk recht gedaan kan worden aan uw situatie. U kunt zich aanmelden bij Gupta door een mail te sturen aan meerkosten-weg@gupta-strategists.nl. Gupta stuurt u dan de enquête toe.
De deadline voor het insturen van de enquête is gezet op 21 juni a.s..

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.