Nieuws

NZa onderzoekt verbetering bekostiging spoedzorg eerstelijnsverblijf en langdurige zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht hoe ze op korte termijn de bekostiging van de spoedzorg binnen het eerstelijnsverblijf (ELV) en de langdurige zorg kan verbeteren. Het gaat om zorg voor mensen die plotseling, acute zorg nodig hebben en tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen. Een tijdelijke opname in een instelling kan een uitkomst bieden. Hierdoor kan een langere opname in het ziekenhuis of vroegtijdige opname in een verpleeghuis voorkomen worden. Dit tijdelijk verblijf valt momenteel onder verschillende wet- en regelgeving, met verschillende financiers. Deze verschillen blijken in de praktijk ingewikkeld, leiden tot onnodige administratieve lasten en leiden niet altijd tot optimaal gebruik van de beschikbare plaatsen. Daarom schetst de NZa in het rapport, op verzoek van VWS, enkele oplossingsrichtingen.

Oplossingen
Op de lange termijn is het wenselijk dat er één vorm van tijdelijk verblijf, vanuit één financieringsvorm en ingekocht door één type zorginkoper komt. Hiervoor is echter een wetswijziging nodig en dit neemt tijd in beslag. Daarom is ook gekeken naar mogelijkheden op de korte termijn. Dit zijn onder andere: het beter aan laten sluiten van de bekostiging van ELV aan de praktijk, een mogelijke wijziging in de bekostiging van spoedzorg voor ouderen in de Wlz, monitoring van de contractering ELV en overleg met de zorgkantoren.
 
Lees hier het hele bericht en het advies van de NZa.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.