Nieuws

Nieuwe deadline aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg 2019: 1 november

Op 23 juni jl. heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe deadline voor gegevensaanlevering verslagjaar 2019 vastgesteld op 1 november 2020. De IGJ en NZa zijn op de hoogte van dit uitstel.

Eerder was, vanwege de Covid-19 crisis, de deadline voor de gegevensaanlevering verpleeghuiszorg over verslagjaar 2019 uitgesteld. De Stuurgroep heeft nu in goed overleg met de brancheorganisaties en hun achterbannen besloten tot de nieuwe deadline van 1 november 2020. Deze nieuwe deadline geldt zowel voor de indicatoren basisveiligheid, de NPS, de indicatoren personeelssamenstelling als de url-link naar het kwaliteitsverslag 2019. Aan de wijze van aanleveren is niets veranderd. Dit gebeurt op de gebruikelijke wijze in de portal van gegevensmakelaar Desan. De portal bij Desan was al open en blijft geopend tot en met 1 november 2020. Mocht u wel al aangeleverd hebben, dan hoeft u dus niets meer te doen.

Aanlevering kwaliteitsgegevens 2020
De stuurgroep heeft ook gesproken over de aanlevering van de indicatoren over verslagjaar 2020. Besloten is dat de indicatoren over 2020 gelijk blijven aan die over 2019, wel zullen in het handboek enkele aanpassingen worden gedaan, zodat het voor kleinschalige zorgaanbieders beter aansluit. Dit handboek verschijnt 1 september 2020. Registreren, meten en aanleveren van de indicatoren over 2020 vindt in principe plaats op gebruikelijke wijze. Mocht de situatie door Covid-19 veranderen, dan zal door de stuurgroep opnieuw naar de meetperiode worden gekeken. 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.