Nieuws

Meer aandacht nodig voor preventie, inclusie en samenwerking in uitvoering Wmo

Zorgthuisnl heeft meegewerkt aan het opstellen van een gezamenlijke visie op duurzaam partnerschap in de Wmo.

De ondersteuning en zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat onder druk. De vraag naar Wmo-ondersteuning en naar zorg blijft de komende decennia stijgen. Tegelijkertijd krimpt de arbeidsmarkt en neemt de druk op mantelzorgers toe. Nederland staat voor een grote en urgente opgave op het gebied van het organiseren van deze ondersteuning. Daarom slaan gemeenten en partijen in zorg en welzijn hun handen ineen voor verandering in de uitvoering van de Wmo. 

Zorgthuisnl, ActiZ, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Sociaal Werk Nederland (SWN), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), en het ministerie van VWS presenteren daarom hun visie op een duurzaam partnerschap en uitvoering in de Wmo. Leest u de visie op duurzaam partnerschap en uitvoering in de wmo

Duurzaam partnerschap op basis van gelijkwaardigheid
De maatschappelijke opgave vraagt niet alleen om een inhoudelijke andere aanpak, maar ook om een andere manier van samenwerking. Dit kan volgens een viertal bouwstenen. Deze bouwstenen geven richting aan hoe er een strategisch en duurzaam partnerschap tussen gemeenten en aanbieders gecreëerd kan worden. Altijd in dialoog met inwoners. Om zo de Wmo-ondersteuning te versterken, te innoveren en te verduurzamen. Ook schetsen de opstellers van de visie de randvoorwaarden die belangrijk zijn voor het slagen van de verandering.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.