Nieuws

Macrobudget wijkverpleging wordt binnen IZA met 600 miljoen in mindering gebracht

Het voornemen van VWS om het budget met 600 miljoen in mindering te brengen, is een gevolg van jarenlange onderuitputting van het macrobudget wijkverpleging. Met andere woorden, landelijk was er geld begroot voor de wijkverpleging, maar in de praktijk is dit geld niet uitgegeven.

Zorgthuisnl heeft eerder in een schriftelijke reactie aan VWS ons standpunt hierin bekend gemaakt. De afgelopen jaren heeft er, door de wijze waarop zorgverzekeraars wijkverpleging hebben ingekocht, een kaalslag plaatsgevonden in de sector. Tarieven zijn niet kostendekkend, zorgorganisaties moeten zich houden aan budgetplafonds en de wijkverpleging is door zorgverzekeraars onvoldoende financieel gecompenseerd voor extra gemaakte kosten als gevolg van de coronapandemie.  Willen we de wijkverpleging toekomstbestendig maken zodat ouderen langer thuis kunnen blijven en de groeiende zorgvraag opgevangen kan worden, dan zal er de komende jaren fors geïnvesteerd moeten worden. De 600 miljoen die VWS nu voornemens is van het macrobudget af te romen, hebben we hier hard bij nodig.

Zorgthuisnl is onderhandelingspartner binnen het Integraal Zorgakkoord (IZA). Op dit moment zijn de onderhandelingen nog aan de gang.   

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.