Nieuws

Leden spreken steun uit voor cao-onderhandelingsresultaat

Woensdag 23 maart jl. hebben de leden van Zorgthuisnl in een goed bezochte (digitale) vergadering hun goedkeuring gegevens om een nieuwe cao voor de sector aan te gaan. De cao-teksten zijn helemaal vernieuwd. In het op 10  maart met sociale partners bereikte onderhandelingsresultaat zijn o.a. afspraken gemaakt over loonsverhogingen per 1 maart 2022 en op 1 maart 2023 en er is veel gedaan om meer rust in rooster te krijgen en rond zeggenschap van zorgmedewerkers. De cao zal een looptijd hebben tot en met 31 december 2023.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.