Nieuws

Kwaliteitsbudget – uitgangspunten verantwoording en controle verpleeghuizen

Er is overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor de verantwoording en het accountantsonderzoek van het kwaliteitsbudget verpleeghuizen. Deze uitgangspunten zullen de komende weken verder worden uitgewerkt.

Het kwaliteitsbudget dat beschikbaar is gesteld door Minister de Jonge van VWS is bedoeld voor opleiden en daarmee voor het verbeteren van kwaliteit in verpleeghuizen. Om tot passende afspraken te komen over dit kwaliteitsbudget, voeren Zorgkantoren en zorgaanbieders de dialoog. ZN heeft voor deze afspraken een begrotings- en verantwoordingsmodel ontwikkeld.


Daarnaast wordt een relatief eenvoudig model ontwikkeld voor een zogenoemde ‘rondrekening’ van het verantwoorde kwaliteitsbudget. De ingrediënten voor deze rondrekening bestaan uit zowel objectieve als toetsbare parameters, afgeleid uit de administratie (o.a. SV-loon, SV-dagen, facturen inhuur en omzetontwikkeling). In een rapport van feitelijke bevindingen rapporteert de accountant over de aansluiting van de gemeten parameters op de administratie van de zorgaanbieder. Deze rondrekening, samen met het ingediende verantwoordingsmodel en het kwaliteitsplan, zijn de basis voor het zorgkantoor om de juistheid hiervan te toetsen. Zorgaanbieders en zorgkantoren voeren de dialoog over de bevindingen.


Grote afwijkingen tussen het verantwoorde kwaliteitsbudget en de uitkomsten van de rondrekening dient de zorgaanbieder aan het zorgkantoor toe te lichten. Wanneer de afwijking goed te verantwoorden/verklaren is, hoeft deze niet aangepast te worden. Wanneer dit niet het geval is, dan zal de verantwoording wel aangepast moeten worden, of het zorgkantoor stelt het kwaliteitsbudget lager vast dan de verantwoording.


Het definitieve begrotings- en verantwoordingsmodel zal naar verwachting eind december 2018 beschikbaar worden gesteld. Het model voor de rondrekening en het accountantsprotocol –die in het voorjaar 2020 voor het eerst toegepast zullen worden- volgen dan zo spoedig mogelijk in 2019.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.