Nieuws

KIK-V, ook voor extramurale zorg

In opdracht van VWS is een verkennend onderzoek gestart naar de toepassing van KIK-V binnen de gehele VVT-sector. Dus na de verpleeghuiszorg nu ook de extramurale Wlz en wijkverpleging. In deze verkenning wordt de huidige situatie rondom gegevensuitwisseling in kaart gebracht en wordt onderzocht of de KIK-V werkwijze de gegevensuitwisseling in de VVT-sector kan verbeteren en de administratielast kan verminderen. Hiervoor gaat men in gesprek met de organisaties die direct betrokken zijn bij deze gegevensuitwisseling: de zorgaanbieders. Daarom wordt in de periode tot en met december 2022 een nulmeting uitgevoerd bij verschillende zorgaanbieders binnen de VVT-sector. 
Voor het uitvoeren van de nulmeting heeft men de bijdrage van meerdere zorgaanbieders nodig. Eerst wordt gestart met een inventarisatie van de gebruikte systemen (o.a. HR, ECD en BI-systemen) en vervolgens is er een interview van ± 1,5 uur. Onderwerpen die hierin aan bod komen zijn:

  • Huidige werkwijze rondom gegevensuitwisseling;
  • Inzage in de huidige registratiewijze;
  • Uw behoeften en verwachtingen van KIK-V.

Lijkt het u waardevol of leuk om deel te nemen en/of wilt u meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@zorgthuisnl.nl
Leest u hier alvast meer over wat er van u verwacht wordt. 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.