Nieuws

Handboek PREM wijkverpleging beschikbaar

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de PREM-meting in 2020 voor de wijkverpleging. In de periode van februari 2020 – mei 2020 dient iedere zorgorganisatie van wijkverpleging een PREM-meting uit te voeren. Inhoudelijk is de vragenlijst van de PREM Wijkverpleging niet gewijzigd. Na deze meting zal in het najaar een evaluatie gedaan worden omtrent de PREM Wijkverpleging.

De partijen die betrokken zijn bij de doorontwikkeling van het kwaliteitskader wijkverpleging hebben gezamenlijk afgesproken dat de resultaten van de PREM Wijkverpleging in 2020 beschikbaar komen voor de zorginkoop. De meting van de PREM Wijkverpleging is in 2020 qua planning naar het begin van 2020 gehaald, zodat de data gebruikt kan worden bij de gesprekken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars over de inkoop van de wijkverpleging.

Voor 2020 dient iedere zorgorganisatie van wijkverpleging een PREM-meting uit te voeren. Het meetbureau of de ECD-leverancier koppelt de resultaten van de meting terug aan de zorgorganisatie en de teams binnen de zorgorganisatie. Daarnaast deelt het meetbureau of de ECD-leverancier de gegevens met ZorgkaartNederland en met Mediquest. Mediquest is dit jaar de nieuwe gegevensmakelaar. Mediquest verzamelt alle gegevens van zorgorganisaties van wijkverpleging in Nederland en maakt vervolgens een landelijke benchmark. Naast deze benchmark zorgt Mediquest ook voor de aanlevering van de gegevens bij het Openbaar Data Bestand van het Zorginstituut.

Net als het voorgaande jaar maakt de zorgorganisatie afspraken met het meetbureau/ECD-leverancier over wie de meting uitvoert. Het meetbureau voert de schoning op de data uit en de terugkoppeling naar de zorgorganisatie en de doorlevering naar o.a. Mediquest.

Handboek
Voor de PREM-meting is een handboek geschreven. In het handboek is stap voor stap een uitleg gegeven over de meting. Daarnaast is er ook een hoofdstuk geschreven wat relevant is voor de meetbureaus/ECD-leverancier. Daar staat informatie over de schoning van de data en over de aanlevering van de data bij Mediquest en bij ZorgkaartNederland. Wij raden u dan ook aan om het handboek te delen met uw meetbureau/ECD-leverancier. U vindt het handboek hier.

Bijeenkomst
Daarnaast is het relevant voor uw meetbureau/ECD-leverancier om te weten dat ActiZ en Zorgthuisnl samen met Mediquest en ZorgkaartNederland een bijeenkomst organiseren over de PREM Wijkverpleging. Deze bijeenkomst is op 22 januari van 10.00 – 12.00 uur. De meetbureaus/ECD-leveranciers worden dan bijgepraat over de meting van 2020. Mocht uw meetbureau/ECD-leverancier geen uitnodiging hebben voor deze bijeenkomst, dan kunnen zij zich melden bij Suzanne Veen (s.veen@actiz.nl).

PREM Wijkverpleging
Na de eerste meting van de PREM Wijkverpleging hebben wij feedback ontvangen op de vragenlijst. De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging heeft er voor gekozen om na deze tweede meting een evaluatie te doen van de PREM.

Kwaliteitsindicatoren kwetsbaarheid en ongeplande ziekenhuisbezoeken
Binnen de wijkverpleging worden naast de PREM, ook de indicatoren ‘kwetsbaarheid’ en ‘ongeplande ziekenhuisbezoeken’ ontwikkeld en ingericht. 

Mediquest wordt ook voor deze twee indicatoren de Trusted Third Party (TTP). 

Kwetsbaarheid
In 2020 zal er een pilot gaan lopen omtrent de indicator kwetsbaarheid. Op dit moment wordt de pilot verder ingericht en ook de TTP. De komende periode zal er steeds meer bekend worden over de pilot. Aanbieders kunnen vrijwillig meedoen aan deze pilot en zich hiervoor melden bij hun brancheorganisatie.

Ongeplande ziekenhuisbezoeken
Vektis heeft een eerste analyse gedaan op de data. Deze data zijn afkomstig van Vektis, declaratiedata. Wij zijn nu in afwachting van de resultaten. De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging zal vervolgens onderzoeken op welk moment de data gepresenteerd zal worden aan het veld. De bedoeling is dat de data in hetzelfde dashboard wordt gepresenteerd, als waarin de resultaten van de PREM beschikbaar worden gesteld. Dit dashboard wordt ontwikkeld door Mediquest.  

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.