Nieuws

Gezocht: zorgprofessionals betrokken bij het stappenplan van de Wzd

Gezocht: zorgprofessionals betrokken bij het stappenplan van de Wzd
Significant is in opdracht van het ministerie van VWS begonnen met een onderzoek naar de tijdsinzet van betrokken zorgprofessionals bij het uitvoeren van het Wzd-stappenplan en de daarmee gepaard gaande meerkosten in het geval de zorg wordt uitgevoerd met een persoonsgebonden budget (pgb).
In november organiseert Significant een aantal simulatiebijeenkomsten waarin de benodigde processtappen van het Wzd-stappenplan wordt doorlopen aan de hand van fictieve casussen.  Door op deze manier de praktijk te simuleren hopen zij een beeld te krijgen van de tijdsinzet en meerkosten bij de uitvoering van het Wzd-stappenplan. Tijdens deze bijeenkomsten proberen zij ook meer inzicht te krijgen in de inzet van behandelaren, waaronder artsen, gezondheidspsychologen, orthopedagoog-generalisten en Wzd-functionarissen. Helaas zijn weinig tot geen van deze professionals betrokken bij onvrijwillige zorg uitgevoerd vanuit het persoonsgebonden budget. Daarom is Significant op zoek naar deze soortgelijke professionals die werkzaam zijn in een in/extramurale setting, in dienst van een zorginstelling en ervaring hebben met de Wzd. Bent u één van deze professionals of heeft u één of meer van deze professionals in dienst? Dan nodigt Significant u van harte uit om deel te nemen aan één van deze bijeenkomsten. U kunt zich via deze link aanmelden: https://forms.office.com/r/myfZYAG8nk 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.