Nieuws

“Geen vaccinatieplicht, maar wel meer inzicht in vaccinatiegraad”

luidt het standpunt van Zorgthuisnl, willen we veilig kunnen blijven werken in de zorg thuis

Zorgthuisnl heeft eind augustus al laten weten dat zij niet voor een vaccinatieplicht is. Het individu moet zelf de afweging maken, maar als branchevereniging hopen wij wel op een hoge vaccinatiegraad.  De kernvraag zou ook niet over vaccineren zelf moeten gaan, maar over wat een zorgaanbieder/werkgever (aanvullend) moet doen om de kans op besmetting door het leveren van zorg te verkleinen. We willen immers niet dat een kwetsbare cliënt door de zorg die zij krijgt een risico loopt op besmetting. De werkzaamheden en keuzes van het afgelopen jaar zijn daar telkens op gericht geweest. Dat is het doel; het vaccineren of gebruik van PBM is een (hulp-)middel.

Zorgaanbieders zullen als vanzelf niet willen dat er een kans op besmetting ontstaat en zullen om die kans zo klein mogelijk te maken, bij het inrichten en organiseren van het werk aanvullende kennis moeten hebben; bijvoorbeeld voor adequate planning en roostering. Dus Zorgthuisnl pleit niet voor registratie van vaccinatie als doel, maar pleit voor het kunnen en mogen weten wat nodig is om de kans op besmetting te minimaliseren.  

We weten dat er cliënten (en naasten) en collega’s zijn die deze zekerheid vragen aan de zorgaanbieder. We weten dat die zekerheid niet voor 100% te geven valt, maar ijveren er wel voor  dat de kans op besmetting zo klein mogelijk is. Door bijvoorbeeld alsnog PBM in te zetten voor medewerkers die – om mogelijk goede redenen – niet gevaccineerd zijn. Of bepaalde medewerkers niet aan bepaalde cliënten koppelen, of meer te doen met zorg op afstand. Dan moeten werkgevers dus meer weten dan ze nu volgens de huidige interpretatie van wet- en regelgeving mogen weten. Daarom pleit Zorgthuisnl voor meer mogelijkheden voor zorgaanbieders/werkgevers qua zicht op de vaccinatiestatus, in die mate die nodig is voor veilige en goede kwaliteit zorg te kunnen bieden.

Overigens heeft Zorgthuisnl ook aandacht gevraagd voor een verduidelijking van de professionele norm hieromtrent (de beroepscode); voor de zorgmedewerker geldt immers dat hun handelen altijd gericht is op het welbevinden en de gezondheid van de cliënt. Zoals dat ook als vraagstuk kan spelen bij een griepepidemie en griepvaccinatie.

Ook heeft Zorgthuisnl aandacht gevraagd voor extra inzet op test-mogelijkheden; zowel met zelftesten (geschikt voor de zorg) als blijvende snelle toegang voor zorgmedewerkers bij PCR-testen (GGD). Dit lijkt ook zeker  relevant, gelet op de geluiden dat de inzet van verschillende hulpmiddelen onvoldoende zekerheid geeft op de gewenste reductie in kans op besmetting.

Als branchevereniging hopen wij ook op wederkerigheid; dat ook cliënten zich laten inenten ter bescherming van hun zorgverleners. Hun werkplek is dan écht veiliger.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.