Nieuws

Eindrapport evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015 gepubliceerd

Eindrapport evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015 gepubliceerd

In het meerjaren onderzoek ‘Evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015’ is door Bureau Berenschot in drie fases bezien hoe de AMvB door gemeenten en aanbieders wordt toegepast.

Uit het eindrapport blijkt dat de uitvoeringspraktijk van gemeenten en aanbieders in de afgelopen jaren door toedoen van de AMvB reële prijs Wmo 2015 in positieve zin is veranderd. Wel is er nog ruimte voor verbetering.

Resultaten invoering AMvB reele prijs

Na de invoering van de AMvB reële prijs Wmo 2015 de uitvoeringspraktijk bij zowel gemeenten als aanbieders is veranderd. Het heeft in alle gemeenten geleid tot meer overleg tussen gemeenten en aanbieders bij het vaststellen van tarieven en heeft ten aanzien van in ieder geval huishoudelijke hulp (HH2) en begeleiding individueel een significant positief effect op de tarieftrend gehad. Dit betekent dat de toepassing van de AMvB heeft gezorgd voor een opgaand effect op de prijzen bij verschillende vormen van ondersteuning in het kader van de Wmo 2015.

Aanbevelingen

Het onderzoek laat zien waar partijen in de dagelijkse praktijk bij de implementatie en uitvoering van de AMvB tegenaan lopen. Kort samengevat betreft dat de volgende punten:

  • Het overleg tussen gemeenten en aanbieders vraagt een behoorlijke investering in tijd en geld.
  • Het overleg tussen gemeenten en aanbieders gaat vooralsnog vooral over kostprijselementen en tarieven en gaat nog te weinig over kwaliteit van ondersteuning en de gewenste vernieuwing van arrangementen.
  • Het overleg wordt in veel gevallen nog gehinderd door een gebrek aan vertrouwen in elkaars motieven en onderbouwing; zo merken gemeenten dat aanbieders nog weinig transparant zijn in de kosten van overhead en zijn er gemeenten die nog niet volledig transparant hun tarieven voor Wmo-ondersteuning vaststellen.

Overlegtafel

Zorgthuisnl zal zitting nemen aan de overlegtafel die ingericht wordt om te kijken of en hoe de bevindingen en aanbevelingen voor aandachtspunten een vervolg kunnen krijgen. Deze overlegtafel is erop gericht gemeenten en aanbieders te ondersteunen bij het versterken van een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie en een lerende praktijk. Het ministerie van VWS neemt hieraan deel vanuit de eigen landelijke verantwoordelijkheid.

Het gehele rapport kunt u hier lezen. Daarnaast kunt u hier de kamerbrief van de minister de Jonge lezen.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.