Nieuws

Een geslaagd congres Thuis in de Wijk

Op 29 januari 2020 vond het Congres Thuis in de Wijk plaats. Hier stond de woonzorgopgave voor ouderen centraal.
De aanwezigen waren het er over eens dat we voor een grote uitdaging staan op het gebied van wonen en zorg. Maar dat deze uitdaging ook kansen biedt.
Daarvoor kunnen we niet door op de huidige weg en simpelweg verpleeghuizen bij bouwen. We moeten anders denken, en anders doen!
Op het congres wisten gemeenten, zorgcorporaties en zorgaanbieders elkaar hierin te vinden.
 
Woonzorginitiatief starten
Er waren veel mooie (landelijke en lokale) initiatieven te zien waaronder ook van onze leden Woonzorglandschap De Leyhoeve en MOB.
Ook was er informatie te vinden over (financierings)mogelijkheden voor (het starten van) een woonzorginitiatief. Hiervoor is de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg beschikbaar via de RVO.
Momenteel wordt gewerkt aan een vereenvoudiging en verruiming van deze regeling waardoor deze mogelijk nog interessanter kan zijn. Zo zal het aandeel eigen financiering beperkt worden.
Zodra hierover meer bekend is zullen wij u daarover informeren. Mocht u nu al concreet interesse hebben om gebruik te maken van de regeling, informeert u dan alvast bij RVO naar de mogelijkheden en aankomende wijzigingen.
 
Op www.thuisindewijk.nu is binnenkort een foto/film impressie van het congres te zien.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.