Nieuws

Drie subsidierondes Juiste Zorg Op de Juiste Plek geopend

Onlangs zijn drie nieuwe subsidierondes geopend voor het ZonMw-programma De Juiste Zorg op de Juiste Plek. Met hulp van de subsidies kunnen regio’s samenwerkingsverbanden opstarten of verder ontwikkelen. De samenwerkingsverbanden zetten in op het verplaatsen, vervangen of voorkomen van zorg. Ook kunnen regio’s met behulp van de voucher een gedeeld regiobeeld opstellen. De volgende subsidierondes zijn geopend:

  • De Startimpuls. Hiermee kunnen regionale samenwerkingsverbanden opgezet worden.
  • De Regio-impuls. Hiermee kunnen bestaande samenwerkingsverbanden verder ontwikkeld worden.
  • De Voucher. Hiermee kan een gedeeld regionaal beeld gecreëerd worden waarin de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in de regio in kaart worden gebracht.

U kunt tot uiterlijk 14.00 op 11 februari 2020 uw aanvraag indienen. Bij ZonMW is informatie te vinden over de aanvraagprocedure. ZonMw organiseert op 13 januari een webinar om geïnteresseerden te informeren en ondersteunen bij een aanvraag. Tijdens dit webinar kunnen praktische vragen gesteld worden over de subsidieoproepen. 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.