Nieuws

Definitief akkoord verlenging cao VVT

Alle partijen hebben ingestemd met onderhandelaarsakkoord

De achterbannen van vakbonden FNV, CNV, FBZ en NU’91 hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de verlenging van de cao VVT van 1 september tot en met 31 december 2021. De leden van Zorgthuisnl en van ActiZ stemden onlangs al in. Dit betekent dat er een definitief akkoord is dat in werking treedt vanaf 1 september a.s. 

De belangrijkste punten uit dit akkoord zijn de regeling Stoppen met werken na 45 jaar en der regeling voor verlofsparen: het BalansBudget. Daarnaast is afgesproken dat in september de werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties gesprekken starten over een meerjarige cao. Daarin willen partijen onder meer bezien hoe de achterstand van lonen in de zorg ten opzichte van de markt kan verbeteren.

Zodra de cao-teksten van het akkoord zijn uitgewerkt en geaccordeerd door cao-partijen, wordt de cao aangemeld bij het ministerie van SZW. Vervolgens wordt voor deze cao een algemeen verbindend verklaring (AVV) aangevraagd, zodat ook niet-leden de cao VVT dienen toe te passen. Dit proces duurt naar verwachting enkele maanden. 

Download hier de getekende versie van het onderhandelaarsakkoord 23juni21

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.