Nieuws

Vooraankondiging congres Thuis in de wijk op 29 januari 2020

Hoe maken we sneller woningen en wijken geschikt voor de groeiende groep ouderen? Hoe zorgen we voor woon(zorg)vormen die kwetsbare mensen een prettige plek bieden in de wijk? Wat helpt nu echt om de kloof tussen thuis en zorginstelling te overbruggen? Steeds meer mensen zoeken een plek in de wijk waar zij prettig kunnen wonen, ook als ze zorg en ondersteuning nodig hebben. De opgave is urgent en voor langere tijd. De komende 20 jaar zal het aantal ouderen verdubbelen. Daarnaast verstopt de maatschappelijke opvang en het beschermd wonen en neemt het aantal dak- en thuislozen toe; mensen zouden graag doorstromen naar een eigen plek. Zijn we hierop voldoende voorbereid? Wat kunnen en moeten we nú doen?

Op 29 januari 2020 is het congres Thuis in de wijk dé plek waar actieve burgers, gemeenten, provincies, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, architecten en ontwikkelaars elkaar ontmoeten en kennis en slimme oplossingen uitwisselen over de woon-zorgopgave van vandaag en morgen. Het congres vindt plaats in de Rijtuigenloods in Amersfoort.

Voor meer informatie over het programma en aanmelden, kijk op www.thuisindewijk.nu. Zorgthuisnl heeft een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor de leden!

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.