Nieuws

Brief Zorgthuisnl aan de vaste Kamercommissie voor VWS

Vandaag heeft de Kamercommissie voor VWS in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gevoerd over het arbeidsmarktbeleid in de zorg. Zorgthuisnl heeft deze gelegenheid aangegrepen om een reactie te sturen over onze observaties en ervaringen ten aanzien van de arbeidsmarkt. Strekking van onze reactie is dat wij vinden dat er meer aandacht moet zijn voor het behoud van zorgpersoneel. De huidige aanpak is vooral gericht op een nieuwe instroom van zorgpersoneel en juist op het gebied van behoud valt een hoop winst te behalen. De uitstroomcijfers zijn zeker in vergelijking met andere sectoren erg hoog in Zorg & Welzijn. In onze reactie verzoeken wij de Kamer meer actie te ondernemen op het behoud van personeel voor de zorg. Daar horen ook financiële prikkels bij, die nu voornamelijk zijn gericht op nieuwe instroom en opleidingsrendement binnen de verpleeghuissector.

Daarnaast vinden wij dat de huidige aanpak van de personeelstekorten nu een sterk accent heeft op de verpleeghuiszorg; dit ook in relatie tot de voorwaarden die zijn gesteld aan de € 2.1 miljard in het licht van de discussie over kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Dat terwijl de grootste groep mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, thuis woont. Zorgvragers blijven het liefst thuis wonen totdat dit niet meer kan of niet meer verantwoord is. Verpleeghuizen en geclusterde woonvormen zijn dan de volgende en vaak laatste stap in de zorgketen. De aanpak zou ook meer gericht moeten zijn op de thuiszorg.

De volledige inhoud van onze brief over het arbeidsmarktbeleid in de zorg vindt u hier.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.