Nieuws

Betrokkenheid cliëntenraad en VAR/PAR/OR bij kwaliteitsplan verpleeghuiszorg

In de tweede Voortgangsrapportage ‘Thuis in het verpleeghuis’ heeft minister De Jonge aangekondigd de extra middelen Waardigheid en Trots per 2020 op te nemen in het reguliere tarief. De minister heeft de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gevraagd nadere afspraken te maken om de invloed van cliëntenraad en VAR/PAR/OR te borgen. De stuurgroep hecht eraan dat zorgorganisaties bij de totstandkoming van het kwaliteitsplan integrale afwegingen kunnen maken. Zodat er een samenhangend kwaliteitsbeleid is. Van groot belang is daarbij dat de cliëntenraad en de personeelsvertegenwoordiging (VAR/PAR en als die er niet is OR ) nauw betrokken zijn. Omdat bewoners, naasten en medewerkers merken hoe het kwaliteitsplan in de praktijk uitwerkt. Na uitvoerig overleg hierover heeft de stuurgroep daarom besloten de invloed van cliëntenraad en VAR/PAR/OR bij het kwaliteitsplan te verduidelijken en te versterken. Onder andere door te regelen dat de cliëntenraad en de VAR/PAR (of OR) instemmen met het in te dienen kwaliteitsplan. Dit wordt aangepast in de tekst van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De aanpassing van de tekst komt bij de actualisatie van het kwaliteitskader in de officiële versie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De stuurgroep roept zorgorganisaties op vanaf nu al conform het besluit van de stuurgroep te handelen. De zorgkantoren bespreken dit bij het kwaliteitsplan 2021 met de zorgaanbieders.

Leest u hier het volledige bericht vanuit de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.