Nieuws

Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019 bekend

De beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019 zijn op 5 december door het CIZ bekend gemaakt.

Op 5 december zijn de beleidsregels indicatiestelling Wlz 2019 bekend gemaakt door het CIZ. Het CIZ stelt jaarlijks beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlz-zorg, de tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling en de subsidieregeling ADL-assistentie. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige beleidsregels zijn:


- Inleiding : Er is een passage opgenomen over het hele systeem van wet- en regelgeving in de verschillende domeinen (Wlz, Wmo, Zvw) met betrekking tot zorg voor burgers.
- Hoofdstuk Afwegingskaders : Er is een apart afwegingskader beschreven voor meerderjarige verzekerden die vanwege een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen toegang hebben tot de Wlz. Deze afweging stond voorheen beschreven in het reguliere afwegingskader. De informatie over deze indicaties is bij elkaar gezet ter verduidelijking. Hetzelfde geldt voor de afweging voor verzekerden met een psychische stoornis.
- Hoofdstuk Gebruikelijke zorg : De tekst en richtlijn zijn samengevoegd om de leesbaarheid te verbeteren.


Verder is de leesbaarheid van deze beleidsregels verbeterd door wat taalkundige aanpassingen en een herindeling van de hoofdstukken.

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.