Nieuws

Akkoord over verlenging CAO VVT

Op woensdag 23 juni hebben Zorgthuisnl en ActiZ als werkgeversorganisaties een overeenkomst bereikt met de vakbonden over het verlengen van de cao voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg.

Er zijn afspraken gemaakt over de mogelijkheid om te stoppen met werken na 45 dienstjaren en te sparen voor verlof: het BalansBudget. Met verwijzing naar het SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’, doen partijen de dringende oproep aan het nieuwe kabinet om substantieel geld vrij te maken voor inkomensverbetering van de vvt-medewerkers.

De gemaakte afspraken gelden onder voorbehoud van goedkeuring door de leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

Stoppen met werken na 45 jaar
Mensen voor wie langer doorwerken te zwaar valt, kunnen na 45 dienstjaren stoppen met werken. De onderhandelaars van werkgevers en werknemers hebben een regeling afgesproken voor mensen die minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een zwaar beroep en aantoonbaar 45 jaar in zorg en welzijn gewerkt hebben. Om het gat tot aan de AOW-leeftijd te overbruggen betalen werkgevers een maandelijkse uitkering.

BalansBudget
Het BalansBudget is een regeling voor verlofsparen. Vanaf 1 september mogen werknemers maximaal 100 weken (naar rato van het dienstverband) sparen. Werknemers kunnen zo tijd sparen om tijdelijk, in alle fasen van de loopbaan, minder of niet te werken of het werk af te bouwen aan het einde van de carrière. Dit bevordert de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Verlenging en uitwerking
De afgelopen periode vonden de gesprekken plaats tussen de delegaties van werkgeversorganisaties ActiZ en Zorgthuisnl en werknemersorganisaties FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, FBZ en NU’91. De huidige CAO voor de VVT loopt af per 31 augustus, de verlengde CAO heeft een looptijd tot en met 31 december 2021. De gemaakte afspraken in de huidige cao, onder meer over verhoging van het salaris met 3% vanaf 1 juli dit jaar, blijven overeind. Andere afspraken uit de lopende CAO  zijn verder uitgewerkt.

Huidige CAO
De huidige cao voor de VVT startte op 1 juli 2019 en loopt af op 31 augustus 2021. Die afspraken betekenden onder meer een loonstijging van 7,43% in twee jaar: 3,5% per 1 juni 2019 en 3% per 1 juli 2021 en een verhoging van de eindejaarsuitkering met 0,93% in 2019 naar een volledige dertiende maand.

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.