Nieuws

Advies Zorgthuisnl: terughoudendheid bij implementatie Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. Zorgthuisnl maakt zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet. Zorgthuisnl adviseert u om voorzichtigheid te betrachten wanneer u onvrijwillige zorg in het kader van de Wzd gaat verlenen.

Zorgen uitvoerbaarheid Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 wordt de Wet zorg en dwang (Wzd) ingevoerd. Zorgthuisnl maakt zich grote zorgen over de uitvoerbaarheid van de wet.

  1. Zo blijkt het lastig voor zorgaanbieders die enkel extramurale zorg leveren om de benodigde medewerkers bij het uitvoeren van het stappenplan bij elkaar te krijgen;
  2. Door het volgen van het stappenplan uit de Wzd neemt de administratieve last bij zorgaanbieders toe;
  3. De bekostiging van de uitvoering van de Wzd is niet in beeld. De minister van VWS is van mening dat de invoering van de Wzd budgetneutraal kan. Zorgthuisnl heeft de minister er nadrukkelijk op gewezen dat dit niet mogelijk is. Alleen de betrokkenheid van vijf medewerkers (het 10-ogen principe) bij het volgen van het stappenplan, brengt al extra (financiële) lasten met zich mee. Zo dienen zorgaanbieders ook te investeren in het opleiden van medewerkers tot Wzd-functionaris en Zorgverantwoordelijke.

Overgangsjaar
De zorgen van de veldpartijen hebben ertoe geleid dat de minister van VWS heeft aangekondigd dat 2020 een overgangsjaar is. De minister wil het jaar 2020 gebruiken om, onder meer, de eerdergenoemde praktische vraagstukken op te lossen. Hiertoe heeft het ministerie van VWS een roadmap Wzd gepubliceerd om het veld te ondersteunen bij de implementatie van de Wzd. Zorgthuisnl werkt op dit moment mee aan oplossingen voor de knelpunten die de Wzd met zich meebrengt in de extramurale setting.

Hoewel het jaar 2020 een overgangsjaar is, betekent dit echter niet dat zorgaanbieders niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun handelen dat valt onder de reikwijdte van de Wzd.

Advies: terughoudendheid
Zorgthuisnl adviseert u daarom om terughoudend te zijn wanneer u onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang gaat verlenen. Ook andere veldpartijen, waaronder de LHV en V&VN, hebben hun achterban geadviseerd terughoudend te zijn in de uitvoering van de Wzd. Wij willen u meegeven alleen de Wzd te implementeren, wanneer uw eigen netwerk u daarin voldoende en actief kan ondersteunen.

 

Gerelateerde nieuwsberichten

De opgevraagde pagina is alleen beschikbaar voor leden. U kunt hieronder inloggen om door te gaan.